عکس 1

ویژگی های اصلی

1- Untitled-195.jpgبرای متصل کردن این وسیله نیازی به صفحه فولادی نیست ( نصب آسان ).

2- برای رنگ خیلی روشن کاربرد دارد که بتواند آسان تر یافت شود.

3- نیروی الاستیک بالا برای عملکرد نگهداری قوی محصول.

4- این محصول می تواند به ستون های پارکینگ ( گرد و مستطیل ) متصل شوند.

5- قیمت پایین و کیفیت بالای محصول.

6- انبار داری آسان.

Untitled-196.jpg