عکس 1

ویژگیهای اصلی

Untitled-191.jpg

1- به وسیله صفحه لاستیکی ویژه 2 کیلویی نگه داشته می شود.

2- طرح مخصوص برای تناسب با میله اتصال دهنده مخروطی.

3- عملکرد درخشش بالا با ورقه انعکاس بالا.

4- پشته کردن و ذخیره آسان.

Untitled-192.jpg

ویژگی های اصلی مخروط رنگی

1- مخروط های رنگی از مواد ویژه ساخته شده و مقاوم به آسیب و ضربه می باشند.

2- انعکاس دهنده خیلی درخشان ، قابلیت دید عالی را تامین می کند.

3- ترکیب شدن با متعلقات آسان است ( آویز کننده ها ، ترسیم کننده ها ).

Untitled-194.jpg

ویژگی های اصلی مخروط هوایی

1- شکل شبکه کاملا مقاوم در برابر باد است.

2- این وسیله می تواند با استفاده از میخ روی زمین تثبیت شود.

3- ترکیب شدن با متعلقات آسان است ( آویز کننده ها ، ترسیم کننده ها ).