عکس 1

چسب چشم گربه ای

این محصول به صورت دو جزیی و با ویژگی چسبندگی و دوام عالی ، جهت چسباندن علایم چشم گربه ای بر روی سطح آسفالت و از مقاومت در مقابل ضربه و مواد شیمیایی برخوردار است و جهت اجرا در دمای زیر صفر درجه و هوای بارانی پیشنهاد نمی شود.

این پوشش توانایی ایجاد ضخامت تا 2 میلی متر را دارد.

Untitled-198.jpg