عکس 1

دیوار حائل ( نیوجرسی ) PE

Untitled-169.jpg

دیوار نگهدارنده دارای تست برخورد ( تصادم ) از وزارت حمل و نقل می باشد.

دیوارهای PE Guard از کلاهک های پیشرفته برای زهکش استفاده می کنند ، با استفاده از اصل محکم شدگی قوی تر با افزایش فشار در دیوار Guard ، آب نشت نمی دهد.

اگر چه محصولات مشابه دیگر تقریبا مثل آن به نظر می رسند ، اما آب از کلاهک آنها نشت می کند و بعضی از محصولات موجود در بازار دارای یک لوله تخلیه نیز نیستند.

Untitled-170.jpg