عکس 1

ویژگی های تانک ضربه گیر

Untitled-165.jpg

1- کوچکترین و ارزانترین سیستم جاذب ضربه

2- طرح اصلاح شده به خوبی با ظاهری مناسب منطبق و مونتاژ می گردد.

3- تعمیرات و نگهداری آسان پس از یک سانحه به علت سادگی قطعات.

4- اولین محصول توسعه داده شده با یک طرح جدید با استفاده از تانک ضربه گیر PE . در مرحله ثبت بین المللی به عنوان یک ابزار جدید و نتایج تست ضربه بین المللی.

Untitled-166.jpg

اطلاعات ضربه پذیری پس از برخورد

Untitled-164.jpgاین اولین تکنولوژی جدید جهانی با استفاده از تانک جذب کننده ضربه است که دارای ثبات دینامیک برتر و میزان آسیب آن پس از سانحه تقریبا صفر می باشد ، بعلاوه فرآیند نگهداری و تعمیرات آن بخاطر ساختار ساده قطعات بسیار آسان است.

سیستم تانک ضربه گیر با یک نوع اتصال سیمی با میله ثابت شده در منتهی الیه جلو و عقب تجهیز می شود در حالی که اقلام موجود ، به طور کلی با یک نوع ریل تجهیز و نصب می شوند.

مخزن ضربه گیر

دارای شبرنگ که باعث انعکاس نور ، زاویه مناسب و عریض تر به نظر رسیدن ، همچنین از دید بالایی در شب برخوردار می باشد.

مارک E تصدیق کننده محصول مناسب می باشد.

Untitled-168.jpg