عکس 1

تابلوهای متغیر خبری

اغلب به صورت فزاینده ، جاده ها و بزرگراه ها به ما علایم ترافیکی روشنایی با دید و کارایی بالا ارایه می کنند ، که می توانند به سهولت کنترل و مدیریت شوند.

در واقع ، کنترل راه دور پیغام های زمان – واقعی برای رانندگان مطابق با آب و هوای محل ( مه ، باران ، برف و ... ) یا شرایط جاده ای ( سوانح ممکن ، کار جاده ای در دست احداث ، حمل و نقل استثنایی و ... ) امکان پذیر است.

انتقال اطلاعات از ایستگاه کنترل به همه علایم ترافیکی می تواند با سیم کشی یا بدون سیم کشی باشد.

Untitled-162.jpg