عکس 1

کنترل کننده PSC-1015

Untitled-131.jpg

کنترلر PSC-1015 محصولی جدید برای کنترل چراغ های راهنمایی می باشد. طراحی کنترلر به گونه ای است که می توان در دو کاربرد متفاوت مورد استفاده قرار گیرد:

1- کنترل گذرگاه عابر پیاده.

2- کنترل تقاطع به روشهای پیش زمان بندی و نیمه هوشمند.

در کاربرد اول با نصب کنترلر در گذرگاههای عابرین پیاده مانند گذرگاه مدرسه ، مسجد ، مناطق مسکونی و تجاری ، عبور افراد از گذرگاه با فشردن یک دکمه و بصورت ایمن میسر می گردد. همچنین افراد نابینا با توجه به هشدارهای صوتی دستگاه ، با اطمینان از گذرگاه عبور می کنند.

در کاربرد دوم کنترلر به عنوان یک دستگاه چهار زمانه در تقاطع انجام وظیفه می نماید. روشهای مختلف کنترل مانند پیش زمان بندی ، نیمه القایی ، چشمک زن و کنترل دستی توسط پلیس در این کنترلر قابل اجرا می باشد.

ویژگی های PSC-1015 در کنترل گذرگاه عابر پیاده

· اجرای روشهای استاندارد کنترل گذرگاه عابر پیاده

· پانل مخصوص عابر پیاده شامل سمبلهای توقف ، عبور و دکمه تقاضا

· هشدارهای صوتی برای نابینایان

· امکان برنامه ریزی از طریق کامپیوتر

· آشکار ساز حلقه برای عملکرد هوشمند در مسیر تردد خودرو

· امکان اتصال به سنسور تشخیص عابر در پیاده رو و گذرگاه

· زمان بندی بر اساس ساعات کار مدارس و اوقات شرعی برگزاری نماز در مساجد

ویژگی های PSC-1015 در کنترل تقاطع

· اجرای طرح های مختلف زمان بندی چراغ ها در تقاطع

· قابل برنامه ریزی به صورت 2 ، 3 و 4 زمانه

· زمان بندی بر اساس ساعات مختلف روز ، روزهای هفته و مقاطع سالیانه از طریق کامپیوتر و یا پانل دستگاه

· آشکار ساز حلقه برای کنترل بعضی از فازها بصورت هوشمند