عکس 1

دستگاه فرماندهی چراغ های راهنمایی پیش زمانبندی شده ( Pretimed 1014 )

Untitled-127.jpg

کنترلر Pretimed 1014 با هدف استفاده در چهار راه های ساده و کوچک و با قیمت بسیار پایین طراحی و عرضه شده است. طراحی بر مبنای میکرو کنترلر و حافظه های Solid State این امکان را فراهم آورده که بتوان تا 20 پریود زمان بندی ( Time Scheduling ) در سیستم تعریف و ذخره نمود. این زمان بندی ها در داخل تقاطع توسط اپراتور قابل تنظیم می باشند. حجم کنترلر و ابعاد آن کوچک بوده و به راحتی بر روی پایه چراغ نصب می گردد.

Untitled-128.jpg