عکس 1

برخی از مشخصات سرعت گیر جاده ای 35*50 و 50*50

Untitled-144.jpg

این نوع سرعت گیر جهت کاهش سرعت و به منظور تامین ایمنی عبور و مرور در محل تقاطع های T شکل و چهار راهی ها و مناطق مسکونی در حاشیه راه ها در نظر گرفته شده است.

در طراحی آن کلیه مفاد آیین نامه علایم ایمنی راه های ایران و کنوانسیون بین المللی عبور و مرور جاده ای رعایت شده است.

· پوشش عرضی 50 سانتی متر – طول 35 سانتی متر – ارتفاع 54/2 سانتی متر می باشد.

· وزن هر سرعت گیر 1300 گرم می باشد.

· سرعت گیر 35*50 و 50*50 در رنگ های زرد و سفید به همراه یک عدد کفی می باشد.

· بر روی هر سرعت گیر تقویم تولید و جنس مواد اولیه مصرفی حک شده است.