عکس 1

ویژگی ها و مشخصات فنی چراغ راهنمایی ترکیبی ( خورشیدی – بادی )

1- Untitled-110.jpgانرژی لازم جهت روشنایی این چراغ از طریق نور خورشید و باد به صورت ترکیبی تامین می گردد.

2- از این چراغ در نقاطی که دسترسی به برق امکان پذیر نبوده و یا در نقاطی که به علت زیاد بودن روزهای ابری امکان استفاده از چراغ خورشیدی به تنهایی میسر نمی باشد ، استفاده می گردد.

3- ویژگی ها و مشخصات فنی ، اپتیکی و نوری قسمت خورشیدی ، مطابق با مشخصات چراغ های خورشیدی ساخته شده این شرکت می باشد.

Untitled-109.jpg

ویژگی ها و مشخصات فنی توربین بادی

این توربین در محدوده توان 200 وات – 20 کیلو وات قابل عرضه می باشد.

Untitled-112.jpg