عکس 1

برخی از مشخصات فنی فانوس LED عابر پیاده متحرک

Untitled-105.jpg

1- یک مجموعه کامل نوری شامل دو مدول سبز و قرمز می باشد که می تواند به همراه فانوس و بصورت کامل یا به تنهایی ارایه گردد.

2- برای تغییر فانوس لامپی به LED ، در صورت عدم تمایل به تعویض بدنه فانوس ، می توان تنها مدول های LED را با سیستم نوری فانوس های لامپی تعویض نمود.

3- LED ها شناسنامه دار ترافیکی و با طول عمر 100000 ساعت مخصوص ، چراغ های راهنمایی و سیگنالهای ترافیکی می باشند.

4- نوع سبز mcd 8000 ، نوع قرمز mcd 6000 می باشد و در محدوده طیف رنگی مجاز برای چراغ های راهنمایی هستند.

5- ولتاژ ورودی VAC 280-80 در Hz 62-47

6- توان مصرفی در سبز W 4-2 و در نوع قرمز W 3-5/1

7- شدت نور خروجی روی محور افقی چراغ cd 150

8- تعداد LED در نوع سبز 66 عدد و در نوع قرمز 84 عدد است.

9- پایه های فانوس ( کرپی ) از جنس پلی کربنات ساخته شده است.