عکس 1

برخی از مشخصات فنی فانوس LED

1- یک مجموعه کامل نوری شامل سه مدول سبز ، زرد و قرمز می باشد که می تواند به همراه فانوس و بصورت کامل یا به تنهایی ارایه گردد.

2- طراحی مدول های LED به گونه ای است که قابل تعویض با سیستم نوری فانوسهای لامپی می باشد.

3- LED ها شناسنامه دار ترافیکی و با طول عمر 100000 ساعت مخصوص چراغ های راهنمایی و سیگنالهای ترافیکی می باشند.

4- نوع سبز mcd 8000 ، نوع زرد mcd 5500 و نوع قرمز mcd 6000 می باشد و در محدوده طیف رنگی مجاز برای چراغ های راهنمایی هستند.

5- منبع تغذیه از نوع سوئیچینگ با طراحی بسیار مدرن می باشد.

6- محدوده برق ورودی 125 الی 265 ولت می باشد.

7- منبع تغذیه دارای سیستم اتوماتیک تنظیم نور در شب و روز است.