عکس 1

مشخصات فنی تابلوهای معابر :

ابعاد صفحه تابلو 33*80 و 34*90 سانتی متر.

جنس ورق آهن با ضخامت 2 میلی متر با گوشواره از ورق 3 میلی متر.

استفاده از بست مناسب جهت نصب بر روی لوله 5/2 اینچی.

کلاهک فلزی مخصوص ، جهت زیبایی پایه و جلوگیری از ورود آب باران به داخل پایه.

رنگ زمینه الکترواستاتیک.

متن شبرنگ سفید رده مخصوص مهندسی هفت ساله.

دو رو بودن تابلو و امکان استفاده آن در دو مسیر.

مشخصات فنی تابلوهای دیوار کوب :

ابعاد صفحه تابلو 33*50 ، 25*60 و 25*40 سانتی متر.

جنس ورق آهن با ضخامت 1 میلی متر.

رنگ زمینه الکترواستاتیک.

متن شبرنگ سفید رده مخصوص مهندسی هفت ساله.